Aktualności

robienie notatekInformacja o pracy Firmy Pomoc Psychologiczna Edukacja Psychologiczna - 2024 rok

1. Gabinet – Niepołomice, ul. T. Kościuszki 66 G m1; w gabinecie realizowane są aktualne procesy do ich zakończenia. Po tym czasie gabinet zakończy działalność.

2. Szkolenia warsztatowe

 • Szkolenie dla rodzin zastępczych powiatu wadowickiego – na temat „Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki warunkujące funkcjonowanie dzieci w pieczy zastępczej” – część warsztatowa , 6h, luty 2024
 • Fundacja Wspierania Rozwoju Leonardo oraz Da Vinci Sp. z o.o. - szkolenie nt.: „Współpraca z pacjentem psychiatrycznym, nagłe interwencje w sytuacjach kryzysowych w trakcie realizacji SUO”, 16h, luty/marzec 2024
 • Fundacja EY — szkolenie warsztatowe nt. „Trauma wczesnodziecięca i jej wpływ na późniejsze funkcjonowanie jednostki. Jak budować relację z dzieckiem z doświadczeniem traumy?”,  w ramach projektu „Wsparcie koordynatora — projekt szkoleń dla koordynatorów RPZ", kwiecień 2024
 • Seminarium nt.: „Koregulacja – jak pomóc uczniom przeżywać trudne emocje” w ramach powiatowej konferencji szkoleniowej organizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łańcucie.
 • Wykłady i warsztaty w ramach podyplomowych studiów z zakresu psychotraumatologiii i II semestr – 2023/2024, KUL Lublin, grudzień 2023/czerwiec 2024
 • Konferencja ROPS i Ośrodek Adopcyjny Lublin, nt.: „W służbie dziecku i rodzinie” – wykład: „Trauma w  ciele dziecka adopcyjnego i jej skutki w relacjach” – czerwiec 2024
 • Fundacja Jacka i Piotra Michalskich Kraków dla rodzin zastępczych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych. Szkolenie warsztatowe, 8h - wrzesień 2024
 • Stowarzyszenie NEST,  XXII Konferencja NEST, warsztat nt. „Wpływ traumy relacyjnej dzieci odbieranych rodzicom na kryzys rozwoju ich tożsamości jako wychowanków w rodzinach zastępczych i adopcyjnych oraz w dorosłości. Zrozumienie i pomoc w przezwyciężeniu trudności”, wrzesień 2024


3. Superwizja – indywidualne i grupowe wg umów

 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Punkt Interwencyjny w Warszawie
 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dział Interwencji Kryzysowej w Warszawie
 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – opiekunowie hostelu, pracownicy socjalni
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim
 • Fundacja Jacka i Piotra Michalskich – pracownicy fundacji i jedna z rodzin zastępczych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, DD w Krakowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, DPZ w Krakowie
 • Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, DPZ w Wadowicach
 • Superwizje indywidualne kilku psychoterapeutów

4. Udział w konferencjach, zjazdach

 • Zjazd superwizorów przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Warszawa, luty 2024
 • Konferencja z okazji 25 lecia SOWiIK Stalowa Wola nt.:” Jestem, czuję, interweniuję”, czerwiec 2024
 • XXII Konferencja NEST – nt. „Kryzys tożsamości”, Sucha Beskidzka, wrzesień 2024