Maria Dekert - o mojej działalności

kobietaMam przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z oferowanej pomocy psychologicznej w prowadzonym przeze mnie gabinecie o nazwie Pomoc Psychologiczna Edukacja Psychologiczna oraz z edukacji prowadzonej w ramach tej działalności.

Posiadam duże doświadczenie jako terapeuta rodzinny i trener pracując w tych obszarach od ponad czterdziestu lat. Oferuję pomoc zarówno w formie psychoterapii i terapii traumy a także w innych formach pomocy, tu głównie interwencji kryzysowej oraz wsparcia tam gdzie nie ma zdefiniowanej choroby ani zaburzenia, ale jednak pacjent, małżeństwo, dziecko potrzebuje czyjejś pomocy, konsultacji, porady.
Nowością w mojej ofercie jest pomoc w zakresie TRE® (Trauma Releasing Exercises). Jest to metoda pracy z ciałem, podczas której ciało jest uwalniane od napięcia i stresu. Wszyscy pacjenci w terapii traumy korzystają też z tej formy pomocy.

Od wielu lat edukuję kadry pomocy społecznej, policji, edukacji i ochrony zdrowia wykorzystując uprawnienia do treningu i warsztatu psychologicznego, posiadane uprawnienia w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wieloletnie doświadczenia zawodowe psychoterapeuty i interwenta kryzysowego. Superwizuję też kadry pomocy społecznej: ośrodki interwencji kryzysowej, działów pieczy zastępczej oraz ośrodki pomocy społecznej w kilku województwach.